Informasjon

Karin Solnørdal

  • 09.04.1951 - 27.12.2023

Annonser for Karin Solnørdal

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Aftenposten
04-01-2024