Informasjon

Jon Anders Dehli Østerud

  • 25.08.1983 - 16.03.2024

Like kjært som blomster er et bidrag til barnas fremtid. Gaven kan gis på kontonummer: 9802.57.75163.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: