Informasjon

Odin Tryggve Nygård

  • 05.09.1943 - 03.04.2024

Like kjært som blomster er en gave til Hospice Stabekks Venner. Du kan gi en minnegave til kontonummer 8398.10.51915. Merk innbetalingen med Odins navn. Du kan også gi minnegave med Vipps. Nummer 504635, Hospice Stabekks Venner. Fint om du også her skriver Odins navn.

Like kjært som blomster er en gave til Hospice Stabekks Venner. Du kan gi en minnegave til kontonummer 8398.10.51915. Merk innbetalingen med Odins navn. Du kan også gi minnegave med Vipps. Nummer 504635, Hospice Stabekks Venner. Fint om du også her skriver Odins navn.
Bestill blomster Blomster